You are currently viewing Singara siriye lyrics in english

Singara siriye lyrics in english

Singara siriye lyrics in english

Singara siriye lyrics in english

Lyrics start:

ttatolu Kaige Madi Ulesida

Madvi Hodanna Baralilla

Madvi Hodanna Baralilla Basarura

Huva Gantannaa Tegedida

Ye Singara Siriye

Angalinale Bangara

Age Ba Maye

Gandhariyante Kanmuchhi

Honganasa Arasu Chaye

Mandahasa Aha Nalumeya

Shravana Maasaa

Muddada Maayaange

Maunada Saarange

Mohada Madarange

Nanna Hakide Mungurula Soke

Maataduva Mandarave

Kangolisabeda Heladhe

Naanetake Ninag’Helali

Ninna Maiya Tumba Kannide

Manadalada Rasa Manchadi

Rangeri Ninna Kaadide

Pisumaatina Pandyaavali

Akashavani Aagide

Sanjeya Kenneya Mele

Bandu Natide Naachike Mullu

ManadaaMagu Hathamadide

Maduba Kongatava

Kannige Kano Hugalella

Eno Kelutive

Ninnaya Nerala Mele Nuru

Chandi Helutive

Ye Singara Siriye

Angalinale Bangara

Age Ba Maye

Gandhariyante Kanmuchhi

Honganasa Arasu Chaye

Srungarada Sobaneya

Kannare Neenu Hadide

Ee Haadige Kunidaaduva

Saahasava Yaake Maduve

Saugandhada SuliyagiNi

Nannedege Beli Haakide

Naa Kanuva Kanasalliye

Nin-yake Beli Haruve

Sanjeya Kenneya Mele

Bandu Natide Naachike Mullu

Manada Magu Hathamadide

Maduba Kongatavaa

Sundaravada Sojigavela

Kanna Munde Idhe

Bannisabanda Rupakavella

Tane Solutide

Ye Mandahasa

Aha Nalumeya

Sravana Maasa

Lyrics end:


Leave a Reply