You are currently viewing Shivanu bhikshake banda lyrics in kannada

Shivanu bhikshake banda lyrics in kannada

Shivanu bhikshake banda lyrics in kannada

Shivanu bhikshake banda lyrics in kannada

Lyrics start:

ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ ||2||

ಇವನಂತ ಚೆಲ್ವರಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರ

ಇವನಂತ ಚೆಲ್ವರಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ

ಒಂದೇ ಕೈಲಾಸ ನಕ ಪೋಲ ಕಣೆ

ಬೆನ್ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಣೆ |2 times|

ನಂದಿಯ ಕೋಲು ಪತಾಕೆ ಕಣೆ

ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಪದದ ಶೌರ್ಯ ಕಣೆ |2time|

||ಶಿವನು||

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ ಕಣೆ

ಬಲದ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಕಣೆ ||2 ||

ವೈಯಾರ ಮೂರು ಲೋಕ ಕರ್ತತಾನೆ

ತಕ ತೈಯ ತೈಯಾನಂದ ಅರ್ಥ ಕಣೆ ||2||

||ಶಿವನು||

ಮನೆಮನೆ ತಪ್ಪಾಲೆ ಧಿಮ್ಮಿಸಾಲೆ

ಆತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಒಲ್ಲನಂತೆ ಕಣೆ ||2||

ತಣಿಹಣ್ಣ ನೀಡಬೇಕಂತೆ ಕಣೆ

ಗೌರಿ ಮನಸ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರನಂತೆ ಕಣೆ ||2||

||ಶಿವನು||

Lyrics end:


Leave a Reply