Kojagiri purnima songs in marathi lyrics

Kojagiri purnima songs in marathi lyrics

Kojagiri purnima songs in marathi lyrics

Lyricsb start:

पहिली गं भुलाबाई देवा देवा साथ दे

साथीला खंडोबा खेळी खेळी खंडोबा

खंडोबाच्या दारी बाई वर्षां वर्षां अवसणी

अवसणीचं पाणी जसं गंगेचं पाणी

गंगेच्या पाण्याने वेळवीला भात

जेविता कंठ राणा भुलाबाईचा.

ठोकीला राळा हनुमंत बाळा

हनुमंत बाळाचे लांब लांब झोके

टिकाऊचे डोळे हात पाय गोरे

भाऊ भाऊ टकसनी माथापुढं झळसणी

झळकतीचे एकच पान

दुरून भुलाबाई नमस्कार

एवढीशी गंगा झुळझुळ वाहे

ताव्या पितळी नाय गं

हिरवी टोपी हाय गं

हिरवी टोपी हरपली सरपाआड लपलो

सरपदादा बेटिले जाई आंवा पिकला

जाई नव्हे जुई नव्हे चिंचाखालची रानुबाई

चिंचा तोडीत जाय गं पाच पानं खाल्ली गं

खाता खात रंगली तळय़ात घागर बुडाली

तळय़ा तळय़ा ठाकुरा

भुलाबाई जाते माहेरा

जाते तशी जाऊ द्या

तांव्याभर पाण्याने न्हाऊ द्या

बोटभर कुंकू लावू द्या

तांबडय़ा घोडय़ावर बसू द्या

तांबडय़ा घोडय़ाचे उलटे पाय

आउले पाऊल नागपूर गांव

नागपूर गावचे ठासे ठुसे

वरून भुलाबाईचे माहेर दिसे.

Lyrics end:


Leave a Reply